Contact

Bình minh

Hà Nội: Sáp Mai - Võng La - Đông Anh - Hà Nội
Tel: (04)3951 8387  | Fax: (04) 3951 8390
Hotline: 090 320 7484 (Mr. Bình) / 090 223 1187( Ms. Bến)
Skype: binhminhad

Email: info@binhminhad.vn   -  Website: www.binhminhad.vn
TP. HCM: 30/2 Đường An Phú Đông 9 - P. An Phú Đông - Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3719 5179  | Fax: (08) 3719 5179
 

SEND US MESSAGE